การประยุกต์ใช้ Google App พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์
ภายใต้ Google App @YRU

  1. มาทำความรู้จักกับ Google App for Work
  2. จัดการเอกสารและรายงานผลปฏิบัติงานด้วย Google Drive
  3. บริหารเวลา การนัดหมาย ประชุม กิจกรรมของหน่วยงานด้วย Google Calendar+Site
  4. สร้าง Portfolio ส่วนตัวด้วย Google Site
กิจกรรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 หรือผ่านบริการ 
แนะนำ Google Drive for Work | รวมลิงก์แนะนำ Google Drive
แนะนำ Google Calendar for Work | รวมลิงค์แนะนำ Google CalendarComments