401-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 4 ห้อง 401 - รองรับผู้เรียนได้สูงสุด จำนวน 54 คน - มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง - มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน จำนวน 44 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
รายละเอียดชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-301
        ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
                CPU: Intel Core i3 Gen4 3.4GHz cache 3MB
                RAM: 4GB DDR3 1600MHz
                HDD: 500GB SATA 7.2krpm

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-302
        ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
                - Dell Optiplex 3020 (1/57)
                - CPU: Intel Core i3 Gen4 3.4GHz cache 3MB
                - RAM: 4GB DDR3 1600MHz
                - HDD: 500GB SATA 7.2krpm

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304
        ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
                - Dell Optiplex 3020 (1/57)
                - CPU: Intel Core i5 Gen4 3.5GHz cache 6MB
                - RAM: 8GB DDR3L 1600MHz
                - HDD: 1TB SATA 7.2krpm

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304
        ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
                - Dell Optiplex 3040 SFF (1/58)
                - CPU: Intel Core i5 Gen4 3.5GHz cache 6MB
                - RAM: 8GB DDR3L 1600MHz
                - HDD: 1TB SATA 7.2krpm

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-305

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-302
        ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
                - Dell Optiplex 3020 (1/57)
                - CPU: Intel Core i3 Gen4 3.4GHz cache 3MB
                - RAM: 4GB DDR3 1600MHz
                - HDD: 500GB SATA 7.2krpm

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-402
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-404

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-405
        ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
                - Dell Optiplex 7020 (1/58)
                - CPU: Intel Core i5 3.3GHz cache 3MB
                - RAM: 4GB DDR3 1600MHz
                - HDD: 500GB SATA 7.2krpm
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-601
                - Dell Optiplex 3020 (1/58) จำนวน 54 เครื่อง
                - CPU: Intel Core i3 Gen4 3.3GHz cache 6MB
                - RAM: 4GB DDR3L 1600MHz
                - HDD: 1TB SATA 7.2krpm
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-602
                - Dell Optiplex 3040 SFF (1/58) จำนวน 36 เครื่อง
                - CPU: Intel Core i5 Gen4 3.5GHz cache 6MB
                - RAM: 8GB DDR3L 1600MHz
                - HDD: 1TB SATA 7.2krpm
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-604
        ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
                - Dell Optiplex 7020 (1/58)
                - CPU: Intel Core i5 3.3GHz cache 3MB
                - RAM: 4GB DDR3 1600MHz
                - HDD: 500GB SATA 7.2krpm
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605
        ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
                - Dell Optiplex 7020 (1/58) จำนวน 36 เครื่อง
                - CPU: Intel Core i5 3.3GHz cache 3MB
                - RAM: 4GB DDR3 1600MHz
                - HDD: 500GB SATA 7.2krpm
                - Dell Optiplex 3020 (1/58) จำนวน 34 เครื่อง
                - CPU: Intel Core i3 Gen4 3.3GHz cache 6MB
                - RAM: 4GB DDR3L 1600MHz
                - HDD: 1TB SATA 7.2krpm
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-606
        ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
                - Dell Optiplex 3020 (1/57) จำนวน 20 เครื่อง
                - CPU: Intel Core i3 Gen4 3.4GHz cache 3MB
                - RAM: 4GB DDR3 1600MHz
                - HDD: 500GB SATA 7.2krpm
                - Dell Optiplex 3020 (1/58) จำนวน 20 เครื่อง
                - CPU: Intel Core i3 Gen4 3.3GHz cache 6MB
                - RAM: 4GB DDR3L 1600MHz
                - HDD: 1TB SATA 7.2krpm

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-608
Comments