ตารางการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาพรวม | ห้องฯ 25-301 | ห้องฯ 25-302 | ห้องฯ 25-401 | ห้องฯ 25-402 | ห้องฯ 25-404 | ห้องฯ 25-405 | ห้องฯ 25-604 | ห้องฯ 25-601 | ห้องฯ 25-605 | ห้องฯ 25-606 |

ห้องปฏิบัติการ 25-402

ตารางการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาพรวม | ห้องฯ 25-301 | ห้องฯ 25-302 | ห้องฯ 25-401 | ห้องฯ 25-402 | ห้องฯ 25-404 | ห้องฯ 25-405 | ห้องฯ 25-604 | ห้องฯ 25-601 | ห้องฯ 25-605 | ห้องฯ 25-606 |